Gizlilik Politikamız

Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların bilgilerini ve bize duyulan güveni layıkı ile korumak öncelikli amacımızdır. Bu bağlamda; iş birliğinde bulunduğumuz müşteriler ve resmi kurumlar ile ilişkilerimiz çok değerlidir. Sunmakta olduğumuz hizmetlerin sürekliliği, elimizde tuttuğumuz bilgilerin gizliliği, müşterilerin veya kendi içimizdeki bilgi varlıklarının bütünlüğü yüksek öneme sahiptir.

Bu amaçla:

  • Firmamızda iş ihtiyaçlarına, kanunlara ve yasal düzenlemelere uygun şekilde, bilgilerin güvenliğini sağlamayı ve etkinliğini sürekli iyileştirmeyi taahhüt ederiz.
  • Risklerimizi sürekli gözden geçiriyor ve kabul edilebilir seviyenin üstündeki riskler için kontroller uyguluyoruz. Kalan risklerimiz için önlemler alırız.
  • Çalışanlarımızın bilgi güvenliği bilinçlerini yüksek tutarız.
  • Türkiye Cumhuriyeti yasa ve yönetmeliklerine tam olarak uymayı taahhüt ederiz.

İnternet Sitesi Gizlilik Politikası

NioReg, gizlilik hakkınıza saygı duyar ve bu gizlilik bildirimini, İnternet sitelerimiz aracılığıyla veya başka herhangi bir yolla bize sağlayabileceğiniz kişisel içerik veya bilgilerle ilgili uygulamalarımız hakkında sizi bilgilendirmek için sağlar. Bu beyan, NioReg’in sahibi olduğu ve/veya işlettiği nioreg.com ve nioreg.com/en (alt alanlar dahil) internet sitelerini ("İnternet Siteleri") ifade eder.

İnternet Sitelerine erişerek ve bunları kullanarak, Nioreg tarafından zaman zaman güncellenebilecek olan bu gizlilik politikasının hüküm ve koşullarını ("Gizlilik Politikası") okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi belirtmektesiniz. Bu Gizlilik Politikasının şartlarını kabul etmiyorsanız, lütfen Web Sitelerimizi veya hizmetlerimizi kullanmayın.

Kişisel Tanımlanabilir Bilgilerin Toplanması

NioReg, İnternet sitelerinin kullanıcılarının veya ziyaretçilerinin İnternet sitelerindeki içeriği görüntülemek için Kişisel Tanımlanabilir Bilgileri ("PII") sağlamasını gerektirmez.

NioReg, hizmetlerimizden birine kaydolduktan sonra veya kendileriyle iletişim kurmamızı sağlamak için gönüllü olarak PII sağlamayı seçen İnternet siteleri kullanıcıları veya ziyaretçilerinden PII toplayabilir. Bu tür bilgiler şunları içerebilir: tam ad, adres, telefon numarası (iş/mobil), e-posta ve şirket web adresine bağlantı. Ayrıca NioReg ile çalışmak isteyen danışman veya uzmanların da özgeçmişlerini sunmaları gerekebilir.

Bir kuruluş veya kuruluş adına bir form doldurursanız, kişisel bilgilerinizi değil, o kuruluş veya kuruluşun bilgilerini vermenizin istendiğini lütfen unutmayın.

Toplanan Diğer Bilgiler

İnternet Sitelerimizi ziyaret ettiğinizde (hizmet sağlayıcıların yardımı dahil olmak üzere) çeşitli kişisel olmayan bilgiler toplayabiliriz. Ziyaretçilerden ve kullanıcılardan toplanabilecek PII olmayan örnekler şunları içerir: internet protokolü adresi, tarayıcı türü (örn. Google Chrome, Internet Explorer), işletim sistemi türü (örn. Microsoft Windows veya Mac OS), ziyaret edilen web sayfaları , Web Sitelerini ziyaret etmeden önce ve sonra ziyaret edilen web siteleri, Web Sitelerini görüntülemek için kullanılan el tipi veya mobil cihaz türü (örn. iPhone, Samsung) ve Web Sitelerinin içeriğine erişim. Bir bireyin internet sitelerimizle etkileşimi ile ilgili olarak internet analizi ve benzeri hizmetleri yürütmek için üçüncü tarafları kullanabiliriz.

Hassas Bilgi İşlemi

NioReg, internet sitelerinin kullanıcılarının veya ziyaretçilerinin hassas bilgiler vermesini gerektirmez ve kasıtlı olarak hassas bilgileri toplamaz veya işlemez.

İnternet sitelerimizi veya hizmetlerimizi kullanırken (hastalarla ilgili formlar veya belgeler gibi) bize herhangi bir hassas bilgi vermeniz istenmemektedir.

Reşit Olmayanların Gizliliği

Reşit olmayanlar (18 yaş altı) hakkında kişisel bilgiler bilerek veya kasıtlı olarak toplanmaz. Reşit değilseniz, lütfen hizmetlerimizi kullanmayın.

Toplu veya Anonimleştirilmiş Bilgiler

Nioreg, anonimleştirilmiş Web Sitelerinin işleyişi içinde ve ayrıca sizi kişisel olarak tanımlamayan toplu bilgiler toplar. Bu tür anonimleştirilmiş veya toplu bilgiler, postalama, yayma, iletme, başka bir şekilde iletişim veya başka herhangi bir üçüncü tarafın kullanımına sunma dahil olmak üzere herhangi bir şekilde kullanılabilir.

Üçüncü Taraf Bağlantıları

İnternet siteleri, tamamı bize ait olmayan veya bizim tarafımızdan kontrol edilmeyen üçüncü taraf sitelerine veya hizmetlerine üçüncü taraf bağlantıları içerebilir veya sunabilir. Bu tür üçüncü taraf sitelerinin veya hizmetlerinin gizlilik uygulamalarından sorumlu değiliz ve bu Gizlilik Politikası onlar için geçerli değildir. Gizlilik uygulamalarının sizin için kabul edilebilir olup olmadığını belirlemek için lütfen bu diğer sitelerin ve hizmetlerin gizlilik politikalarına bakın.

Verilerin Bölgenizin Dışına Aktarılması

Nioreg, bilgileri dünyanın çeşitli yerlerinde saklayabilir ve işleyebilir. Tanımlanmış Bilgilerinizin başka bir yargı yetkisine aktarılmasının sizin rızanızı gerektirdiği bir yargı bölgesinde ikamet ediyorsanız, bu durumda, verilerinizin bu şekilde aktarılması için bize açık rızanızı vermiş olursunuz.

Toplanan Bilgilerin Kullanımı

Toplanan bilgiler yalnızca aşağıdaki amaçlar için kullanılabilir:(a) İnternet Sitelerimizin idari ve operasyonel yönlerini yönetmek için;

(b) Size, bizim veya internet sitelerinin işlevselliğini ve hizmetlerini sağlamak için;

(c) Pazarlama amacıyla potansiyel müşterilerimize ve/veya diğer iş ortaklarımıza zaman zaman dağıtmak isteyebileceğimiz haber bültenimizi ve/veya diğer reklam materyallerini size sağlamak için;

(d) Bilgi talebinize istinaden – sizinle iletişim kurabilmek ve/veya herhangi bir şekilde ve herhangi bir satış promosyonu amacıyla iletişime geçebilmek veya gelecekte profesyonel hizmetlerinizi kullanabilmek için. Bu gibi durumlarda, bu yazışmaların kaydını tutabiliriz ve adınızı, e-posta adresinizi, telefon numaralarınızı ve bize sağladığınız diğer profesyonel ve kişisel bilgilerinizi toplayabiliriz;

(e) Kullanıcıların ve ziyaretçilerin internet sitelerindeki deneyimlerini iyileştirmek ve özelleştirmek ve yeni hizmetler, yetenekler ve özellikler geliştirmek;

(f) İnternet siteleri ile ilgili olarak sizi ilgilendiren herhangi bir anlaşmazlık durumunda herhangi bir işlem yapmak.

(g) Web Sitelerinin kullanım koşullarını uygulamak ve Web Sitelerinin yasa dışı faaliyetlerini ve kötüye kullanımını önlemek;

(h) Yürürlükteki herhangi bir yasaya uymak için ve onlarla işbirliğimizin geçerli yasal standartları karşıladığına iyi niyetle inandığımızda kolluk kuvvetlerine yardımcı olmak;

Toplanan Bilgileri Paylaşma ve Aktarma

Önceki bölümlerde belirtildiği gibi topladığımız veya elde ettiğimiz bilgiler, aşağıdaki durumlarda başkalarıyla paylaşılabilir veya başkalarına aktarılabilir:

(a) İnternet siteleri aracılığıyla sağladığınız iletişim bilgileri, bizim adımıza size e-posta dağıtmak amacıyla hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilir;

(b) İnternet sitelerinin kullanım koşullarını ihlal ettiyseniz, internet sitelerini kullanma haklarınızı suistimal ettiyseniz veya yürürlükteki herhangi bir yasayı ihlal ettiyseniz, bilgileriniz yetkili makamlarla ve gerektiğinde herhangi bir üçüncü şahısla paylaşılabilir.;

(c) Kanunen bilgilerinizi paylaşmamız veya ifşa etmemiz gerektiğine makul bir şekilde inanıyorsak;

(d) İnternet siteleri ile ilgili olarak sizi ilgilendiren herhangi bir anlaşmazlık veya yasal işlem durumunda;

(e) İflas, fesih veya diğer tasfiye veya iflas olayları veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının birleşmesi, satışı veya devri veya devam eden işimizde başka bir yeniden yapılanma durumunda, önceki bölümlerde ana hatlarıyla belirtildiği gibi topladığımız veya elde ettiğimiz bilgiler, bu Gizlilik Politikasının hükümlerine bağlı kalmayı taahhüt etmesi koşuluyla, makul olarak gerekli değişiklikleri dikkate almak kaydıyla, ilgili kuruluşla paylaşılabilir veya devredilebilir. Upon such transfer or sharing of information, such entity will assume full and exclusive responsibility for all subsequent Bu tür bir bilgi aktarımı veya paylaşımı üzerine, söz konusu kuruluş, bilgilerin sonraki tüm kullanımı ve işlenmesi için tam ve münhasır sorumluluk üstlenecek ve Nioreg, adı geçen kuruluşun bilgileri kullanımı ve işlemesi ile ilgili olarak size karşı herhangi bir sorumluluktan muaf olacaktır.

Bu Gizlilik Politikasında yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir durumda, kişisel olarak tanımlanabilir bilgileriniz yalnızca onay vermeniz halinde başkalarıyla paylaşılacaktır.

Seçim / Devre Dışı Bırakma

İnternet sitelerimize kaydolurken, NioReg'dan ara sıra e-posta güncellemeleri alabilirsiniz. Bu tür güncellemeler, internet siteleri veya hizmetlerimizle ilgili bir haber bülteni veya diğer bildirimleri içerebilir. Bu bilgileri istediğimizde, size kişisel bilgilerinizin bu amaçlarla kullanılmasını 'devre dışı bırakma' fırsatı sunuyoruz. Örneğin, artık e-posta güncellemelerimizi almak istemiyorsanız, her güncellemede yer alan talimatları izleyerek bunları almamayı tercih edebilirsiniz.

Veri Güvenliği

NioReg, kişisel ve ticari bilgilerinizin güvenliğini korumak için ticari olarak makul güvenlik önlemleri kullanır. Bununla birlikte, NioReg, internet siteleri aracılığıyla bize sağlanan herhangi bir bilginin güvenliğini garanti edemez; buna, bu tür bilgilere NioReg'ın herhangi bir güvencesinin ihlali yoluyla erişilmemesi, ifşa edilmemesi, değiştirilmemesi veya imha edilmemesi dahildir.

Verilerle İlgili Haklarınız

Hizmetlerimizi artık istemiyorsanız veya kişisel bilgilerinizi silmemizi talep etmek istiyorsanız, bizimle info@nioreg.com adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Ek olarak, bizimle info@nioreg.com adresinden iletişime geçerek internet sitelerimiz veya hizmetlerimiz sırasında sizinle ilgili toplanan verilerin bir kopyasını alma hakkınız vardır. Bizimle iletişime geçerek belirli kişisel bilgileri düzeltebilir veya güncelleyebilirsiniz.

Çerezlerin ve Sunucu Günlüklerinin Kullanımı

Çerezler (HTML dosyaları, Flash dosyaları veya diğer teknolojiler olabilir), kullanıcı tercihlerini ve etkinliğini saklamaya yardımcı olan metin dosyalarıdır; "ağ işaretçileri" (resim etiketleri, gif veya web hataları olarak da bilinir), sayfa görüntülemelerini veya promosyon görüntülemelerini saymak gibi veri toplamak için kullanılan küçük kod parçalarıdır. İnternet siteleri, internet sitelerine erişirken ve internet sitelerinde gezinirken otomatik olarak kişisel olmayan bilgileri toplamak için "çerezler", "ağ işaretçileri" ve diğer eşdeğer teknolojileri kullanabilir. Bu Gizlilik Politikası, çerezlerin yalnızca NioReg tarafından kullanımını kapsar ve başka herhangi bir üçüncü şahıs tarafından çerez kullanımını kapsamaz.

NioReg, internet sitelerinde gezinmenizi kolaylaştırmak için oturum çerezlerini kullanabilir. Tarayıcınızı kapattığınızda oturum kimliği tanımlama bilgisinin süresi dolar. Kalıcı bir çerez, sabit diskinizde uzun bir süre kalır. Kalıcı tanımlama bilgilerini, internet tarayıcınızın "yardım" dosyasında sağlanan yönergeleri izleyerek kaldırabilirsiniz.

Kayıtlı bir kullanıcı olarak veya başka bir şekilde internet sitelerini ziyaret ederek, çerezler ve/veya ağ işaretçileri aracılığıyla internet sitelerini kullanımınız hakkında bilgi toplamamıza izin verdiğinizi anlıyor ve kabul ediyorsunuz.

Veri Saklama

Kişisel olarak tanımlanabilir bilgilerinizi sistemlerimizden silebilir veya makul ticari ihtiyaçlarımız için artık gerekli görmediğimiz takdirde anonim hale getirebiliriz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikası zaman zaman değiştirilebilir. Önemli değişiklikler, internet sitelerinde ilk bildirimin yayınlanmasından otuz (30) gün sonra yürürlüğe girecektir. Diğer değişiklikler ilk yayınlandıktan hemen sonra yürürlüğe girecektir. Ancak, bu Gizlilik Politikası yasal gerekliliklere uyacak şekilde değiştirilirse, değişiklikler ilk yayınlandıkları anda veya gerektiği şekilde yürürlüğe girecektir.

Bu Gizlilik Politikasında yapılan herhangi bir değişikliğin bağlayıcılığını kabul etmektesiniz. Değişiklikler yürürlüğe girdikten sonra internet sitesini kullanmaya devam etmeniz, değiştirilmiş Gizlilik Politikasını kabul ettiğinizi belirtir. Değiştirilen Gizlilik Politikasını kabul etmiyorsanız, internet sitelerini daha fazla kullanmaktan kaçınmalısınız.

Geçerli Yasa ve Yargı Yetkisi

Bu Gizlilik Politikası, Türkiye yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır.

İstanbul, Türkiye'de bulunan Mahkemeler, siz, Nioreg ve bu Gizlilik Politikasının konusu üzerinde yegane ve münhasır yargı yetkisine sahip olacaktır. Taraflardan her biri, bu belgeyle, Türkiye'deki kişisel yargı yetkisine açıkça rıza gösterir ve bu tür bir kişisel yargı yetkisine veya bu tür bir forumun rahatlığına itiraz etme hakkından açıkça feragat eder.

Nioreg'ın bir temsilcisi, distribütörü, yüklenicisi, satıcısı veya Bağlı Kuruluşu olsun, dünya çapında hiçbir kuruluşun Nioreg adına süreç hizmetini kabul etme yetkisine sahip olmadığını lütfen unutmayın.

Çeşitli

Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir hükmü, yetkili bir mahkeme tarafından geçersiz sayılırsa, bu hükmün geçersizliği, bu Gizlilik Politikasının geri kalan hükümlerinin geçerliliğini etkilemeyecek ve tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu Gizlilik Politikasının herhangi bir şartından feragat edilmesi, bu şarttan veya başka herhangi bir şarttan daha fazla veya sürekli olarak feragat edildiği anlamına gelmez ve bir tarafın bu Gizlilik Politikası kapsamında herhangi bir hak veya hüküm ileri sürmemesi, bu hak veya hükümden feragat ettiği anlamına gelmez. Bu Gizlilik Politikasındaki bölüm başlıkları yalnızca kolaylık sağlamak amacıyla dahil edilmiştir ve bu Gizlilik Politikasının yorumlanmasında veya cözümlenmesinde hiçbir rol oynamayacaktır.

Bize Ulaşın

Bu Gizlilik Politikası ile ilgili herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize e-posta ile ulaşın: info@nioreg.com; veya bize yazın.