Kariyer

Nioreg olarak insan kaynakları politikalarımız, çalışanlarımızın potansiyelini ortaya çıkarmak temeli üzerinde yükselir. Çalışanlarımızı kurumumuz ve çalıştığımız müşterilerimize katma değer yaratmaları için onları teşvik ederiz. Onların verimli, mutlu çalışması ve başarılı olması için tüm imkânlarımızı seferber ederiz. Çalışanlarımıza eşit haklar tanır, onların aidiyet duygusunun oluşmasına özen gösteririz. Girişim ve gelişim prensibini temele alan, yüksek performansa sahip, güçlü ve etkili bireyler olmaları için onları destekleriz. Böylece mutlu, kendine güvenen, etik değerlere sahip ve NioReg'in yüksek hedeflerine hâkim insan kaynakları oluşturmak için politikalar geliştiririz.

Bu esaslarla; yeni insan kaynakları kazanımında, insan kaynakları yönetiminde ve insan kaynaklarını elde tutmada standart üstü ve dünyayla entegre bir insan kaynakları politikası uygularız. Çalışanlarımızın huzuru, başarısı ve işine bağlılığı bizim mutluluğumuzdur. 

Açık Pozisyonlar


İş Başvuru Formu
Seçmiş Olduğunuz İşe Başvurmak İçin Lütfen Formu Doldurunuz.
Başvurulan Pozisyon
CV Yükle