Proses Validasyonu

Proses validasyonu, bir prosesin güvenilir bir şekilde yüksek kaliteli ürünler üretebileceğine dair bilimsel kanıt sağlayan proses tasarımı aşamasından üretime kadar verilerin toplanması ve değerlendirilmesidir.

Bu aşamada validasyon çalışmasına başlamak için müşteri ile toplantılar organize edilerek hangi tür validasyona ihtiyaç duydukları saptanır.

Her validasyon için, tahmini süre ve insan kaynağı planlaması uzmanlarımız tarafından titizlikle yapılmaktadır. Validasyon kapsamında ihtiyaç duyulan zor koşul analizleri, numune sayısı, test raporlamaları gibi konular plan dahilinde müşteri ile birlikte ele alınır. Sonuçlar raporlaştırılarak, müşterinin sistemine dahil edilmesi sağlanır.

NioReg tarafından sürekli sunulan validasyon çalışmalarının haricinde eğer bir müşterinin farklı bir süreç validasyonu ihtiyacı varsa, ilgili yönlendirmeler talep dahilinde sunulabilir. Hizmet kapsamımız aşağıdaki gibidir.

  • Ambalajlama Prosesi Validasyonu
  • Yıkama Prosesi Validasyonu
    • Üretim için gerçekleştirilen
    • Hastane ortamında yıkanması durumunda
  • Gama Sterilizasyon Prosesi Validasyonu
  • ETO Sterilizasyon Prosesi Validasyonu
  • Buhar Sterilizasyon Prosesi Validasyonu
  • Üretim Validasyon (Injection Molding, Dolum vs)