Amacımız

Kuruluşumuzdaki temel amaç, tıbbi cihaz tasarımına dair yasal gereklilikler çatısı altında bir kültür oluşturulması, fikri geliştirme faaliyetleri ile tıbbi cihaz(lar)ın pazara çıkış sürecinde ciddi bir hız kazanımı sağlanmasıdır.

Ar-Ge süreci içerisine girmiş tıbbi cihaz üreticileri, bu sürecin başında firmamıza müracaat ederek aşağıdaki hizmetlerimizden faydalanabilecektir.

1- Tasarım faaliyetlerini gerçekleştirebilmek için gerekli çalışma ortamı

2- Prototiplerin hazırlanması ve simülasyon testlerinin tasarımı ve uygulanması

3- Tasarımın doğrulanması için gerekli olan testlerin geliştirilmesi ve uygulanması

  • Kullanılabilirlik mühendislik doğrulamalarının geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması (kullanılabilirlik simülasyonlarının yapılması)
  • Tasarım doğrulama masaüstü doğrulamalarının (mukavemet, tork, ölçüm gibi) geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması
  • Ürünün kullanım süresini ve raf ömrünü gösteren doğrulamalarının geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması
  • Ürünün güvenli taşınması sırasında gerekli olan doğrulamalarının geliştirilmesi, tasarlanması ve uygulanması

4- Tasarım süreci için gerekli olan proses tasarımlarının gerçekleştirilmesi ve doğrulanması

5- Pazara çıkış için gerekli olan tasarım süreci dokümantasyonunun hazırlanması

6- Prototip yapımı

7- Pazara çıkış test ve validasyon stratejisinin belirlenmesi.