Tasarım Altyapı Hizmeti

Prototip ürün üretilebilmesi için öncelikle uzmanlarımız tarafından tasarım planı incelenir. Mühendislik kaynaklı değişiklikler için çözüm önerileri bu aşamada üreticiye sunulabilir. Sonrasında prototip ürün geliştirimesi için gereken ekipman ve altyapıların belirlenerek, fiziksel ortam firma bünyesinde ya da gerekli ise çözüm ortakları ile birlikte oluşturulur. Gereksinimlere bağlı olarak ekipmanların kullanımı ile ilgili uzmanlık sunulması da verilen hizmetler dahilindedir.