Kimler Bizimle Çalışabilir?

Tıbbi cihaz tasarımının araştırılıp geliştirilme aşamasında uygun girdi çıktı doğrulamasının yapılması, doğru prototipin oluşturulması için açık destekli ve yönlendirmeli mutfak konsepti sunan NioReg, konseptten tasarı girdilerine gidilirken, yürürlükteki mevcut ve uygulanabilir regülasyona uygun olarak süreci yöneterek tıbbi cihazın pazara çıkış sürecini kısaltmak isteyen tüm fikir sahipleriyle temasa geçmek için heyacanlanmaktadır.

Aşağıdaki firmalar bizimle iletişime geçebilir.

  • Start-up firmalar olmak üzere (ilk aşamada ekipman yatırımı yapamamış olan)
  • Orta ölçekli ekipman ve çalışma alanı ihtiyacı olan tıbbi cihaz üreticileri
  • Halihazırda uzun zamandır piyasada bulunan ürünlerin, son teknolojiye ve yeni yasaya uyum sağlaması için tamamlanması gereken tasarım geliştirme aşamaları konusunda desteğe ihtiyaç duyan sektördeki üreticilerimiz
  • Yeni tasarım fikri olan tıbbi cihaz üreticilerimiz