Kullanılabilirlik Eğitimi

Eğitim Konuları:

  • 2017/745 MDR’da Kullanılabilirliğin yeri ve önemi
  • EN 62366-1 standardının gereklilikleri
  • Kullanım hatalarının tanımlanarak risk yönetimini gerçekleştirmek
  • Kullanılabilirlik sürecinde kullanılan metotlar
  • Kullanılabilirlik Mühendisliği Dosyası (UEF) içeriğinin oluşturulması

Bu eğitimde özellikle EN 62366-1 standardındaki gerekliliklere uymayı amaçlayanlar için tıbbi cihazların kullanılabilirlik çatısı altında tasarlanması, geliştirilmesi ve test edilmesine odaklanıyoruz.

İster bu alanda deneyimli olun ister yeni başlıyor olun, 2017/745 MDR gerekliliklerini kullanılabilirlik açısından değerlendirilerek, doğru bir şekilde takip etmek için gereken anlayışı ve becerileri anlamanıza ve öğrenmenize yardımcı olacaktır.

Kullanılabilirlik Eğitimi